Selecteer een pagina

Privacyverklaring Café Colaitte

Café Colaitte respecteert de privacy van alle gebruikers van deze site en draagt er graag zorg voor dat alle verstrekte informatie vertrouwelijk wordt behandeld. Café Colaitte heeft deze privacyverklaring opgesteld ingevolge de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (die sinds 2016 geldt en vanaf 25 mei 2018 zal worden gehandhaafd). De onderstaande privacyveklaring is van toepassing op alle websitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Café Colaitte.

Delen met derden

We zullen je gegevens nimmer aan derden verkopen en verstrekken je persoonsgegevens alleen aan derden als dit nodig is:

  • Voor de uitvoering van een overeenkomst met jou.
  • Om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

SSL verbinding

Wanneer je gebruik maakt van het contactformulier  worden deze gegevens versleuteld verstuurd (https://) omdat we gebruik maken van een SSL certificaat. De gegevens worden gemaild naar info@lekkerekoffieopwielen.nl waar ze vertrouwelijk worden behandeld en opgeslagen.

Persoonsgegevens

We kunnen persoonsgegevens over je verwerken, doordat je gebruik maakt van de diensten van Café Colaitte en/of omdat je deze zelf bij het invullen van een formulier op de website aan Café Colaitte verstrekt. Bij Café Colaitte zullen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

  • Je voor- en achternaam
  • Je adresgegevens
  • Je telefoonnummer
  • Je e-mailadres
  • Aanvullende informatie die nodig is voor de specifieke dienst waarvan je gebruik wilt maken.

We verwerken deze persoonsgegevens om telefonisch of schriftelijk (per e-mail en/of per post) contact met je te kunnen opnemen. Daarnaast kunnen we je persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met jou gesloten overeenkomst. We bewaren je persoonsgegevens niet langer dan nodig om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. We zorgen voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

Cookies

Dit zijn kleine bestandjes die door een website op je computer worden geplaatst, met daarin informatie over bezochte websites, voorkeuren e.d. Café Colaitte maakt gebruik van partijen om berichten op social media te delen, zoals Facebook, Twitter en LinkedIn. Deze partijen kunnen cookies op je computer plaatsen. Lees de privacyverklaring van Facebook, Twitter en LinkedIn (die regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met de gegevens doen die zij met deze code verwerken. Café Colaitte maakt op deze website geen direct gebruik van cookies, dus plaatst zelf geen tracking cookie op je computer.

 

Inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. In sommige gevallen kan hiervoor een legitimatie worden verlangd. Je kunt een verzoek hiertoe sturen naar info@lekkerekoffieopwielen.nl.  We zullen zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek reageren.

Disclaimer

Café Colaitte is gerechtigd de inhoud van deze privacy verklaring te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

Vragen?

https://lekkerekoffieopwielen.nl is de website van Café Colaitte. Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:75546310. E-mailadres: info@lekkerekoffieopwielen.nl.